+371 2000 78 04
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Palieciet kopā ar mums un saņemsiet vislabāko!

Darba aizsardzība

Darba aizsardzības sistēmas izveide, ieviešana un uzturēšana

Pareizi un efektīvi veidota darba aizsardzības sistēma nodrošina darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, uzlabo darbinieku labsajūtu darba vietā, tādā veidā palielinot uzņēmuma darbības efektivitāti. Pareizi izveidota un ieviesta darba aizsardzības sistēma samazina nelaimes gadījumu darbā un arodslimību iespējamības risku.

Darba aizsardzības likuma 5.pants nosaka, ka darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

 • darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides riska faktoru novērtēšana;
 • darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
 • konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai viņus iesaistītu darba aizsardzības uzlabošanā.

SIA “Droša darba garants” piedāvā darba aizsardzības sistēmas izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši, uzņēmuma specifikai un ņemot vērā resursus, kuri ir uzņēmuma rīcībā. Mūsu pieredzējušie speciālisti, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, piedāvā izveidot pilnu darba aizsardzības sistēmas spektru.

Saskaņā ar MK Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetento institūciju” uzņēmumiem, kuri darbojas bīstamajos komercdarbības veidos (piemēram, būvniecība, kokapstrāde, metālapstrāde, pārtikas produktu ražošana), darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāpiesaista kompetenta institūcija.

Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana (Uzņēmuma apsekošanas protokoli, aktualizētie dokumenti):

 • Darba aizsardzības dokumentācijas aktualizēšana;
 • Darba aizsardzības pasākumu plāna izpildes uzraudzība;
 • Likumdošanas izmaiņu gadījumā esošo dokumentu aktualizācija;
 • Jaunu amatu vai darba vietu izveidošanas gadījumā atbilstošo instrukciju sastādīšana;
 • Atkārtota risku vērtēšana;
 • Darba vides apstākļu izmaiņu gadījumā darba vides riska faktoru novērtējums;
 • Darba aizsardzības prasību ievērošanas kontrole;
 • Darba aizsardzības instruktāžas vadīšana (1 reizi gadā);
 • Par darba aizsardzību atbildīgo darbinieku sagatavošana instruktāžu veikšanai.

Sazinieties ar mums, lai apspriestu sadarbības iespējas.

 

Mūsu uzņēmumu grupa

Kontakti

smlogo

SIA „Droša darba garants”
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Reģ. nr. 40103894529

+371 2000 78 04
info@ddg.lv

Karte