+371 2000 78 04
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Palieciet kopā ar mums un saņemsiet vislabāko!

Darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšana būvobjektos

Darba aizsardzības koordinators projekta vadītājam, darbuzņēmējiem un būvdarbu pārraugiem dod padomus un palīdz piemērot drošības pasākumus visā projekta gaitā.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” piedāvājam veikt darba aizsardzības koordinātora pienākumus būvlaukumā. Par projekta izpildes koordinatoru ir tiesīga būt persona, kura ieguvusi otrā līmeņa profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā.

Palīdzēsim sagatavot:
– Darba aizsardzības plānu
– Instrukcijas
– Darba vides risku novērtēšanu

Mūsu koordinātors projekta izpildes laikā:

  • sadarbosies ar dažādiem būvlaukumā strādājošajiem darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, lai novērtētu un analizētu viņu pasākumu plānus drošības un veselības jomā;
  • nodrošinās dažādu darbu izpildes pareizu organizāciju saskaņā ar darba aizsardzības plānu, novērtēs un kontrolēs riskus, kas rodas, veicot vairākus darbus vienlaikus;
  • organizēs saskaņotu sadarbību starp darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

Ja būvlaukumā darbus veic vairāki atsevišķu būvdarbu veicēji, ir jābūt gan projekta sagatavošanas koordinatoram (-iem), gan projekta izpildes koordinatoram (-iem) (pasūtītāja kompetencē ir izvērtēt un iecelt vienu vai vairākus koordinatorus).

Darba aizsardzības koordinatoram ir pilnīga formāla un garīga neatkarība pienākumu veikšanas laikā.
Koordinators neaizvieto uzņēmuma darba aizsardzības speciālistu.

Mūsu uzņēmumu grupa

Kontakti

smlogo

SIA „Droša darba garants”
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Reģ. nr. 40103894529

+371 2000 78 04
info@ddg.lv

Karte