+371 2000 78 04
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Palieciet kopā ar mums un saņemsiet vislabāko!

Darba vides risku novērtēšana

Darba vides riska faktoru noteikšana un novērtēšana, tai skaitā laboratorisko mērījumu organizēšana

Darba vides risku novērtē ne retāk kā reizi gadā.

Darba devējā uzdevums, saskaņa ar LR Darba aizsardzības likumu, ir nodrošināt uzņēmumā vai organizācijā strādājošo veselību un drošību, kā arī veikt darba vides sakārtošanu atbilstoši MK noteikumiem.

SIA “Droša darba garants” ir izstrādāta metodika darba vides riska faktoru noteikšanā un novērtēšanā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Veicot novērtēšanu, darba vietu pārbaudes laikā, veicam arī darba vides faktoru indikatīvos (informatīvos) mērījumus.

Nepieciešamības gadījumā organizējam darba vides laboratoriskos mērījumus. SIA “Droša darba garants” sadarbojas ar Lietuvas akreditēto laboratoriju, kas mērijumus veiks kvalitatīvi un īsos termiņos.

Darba vides riska faktoru noteikšana, novērtēšana un nepieciešamo sarakstu sastādīšana:

  • Darba vietu pārbaudes ar tajās esošo riska faktoru noteikšanu un novērtēšanu, tai skaitā fizikālo faktoru informatīvo mērījumu veikšana;
  • Preventīvo pasākumu noteikšana, iekļaušana darba aizsardzības pasākumu plānā;
  • Darba vietu (profesiju) saraksta sastādīšana, kurās iespējami kaitīgie riska faktori vai darbs īpašos apstākļos;
  • Darba vietu saraksta sastādīšana, kurās lietojami individuālie aizsardzības līdzekļi;
  • Darbinieku informēšana par darba vides riska faktoriem un pasākumiem to novēršanai vai samazināšanai.

Riska līmeņus raksturo šādi:

I līmenis – mazs risks. Darba vietās nav noteikti riska faktori vai riska iestāšanās varbūtība ir maza un seku smaguma pakāpe ir mazbīstama. Darba vide atbilst darba aizsardzības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

II līmenis – pieņemams risks. Darba vietā ir noteikti riska faktori, kuri nevar radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai. Nepieciešama darba vietas regulāra kontrole.

III līmenis – ciešams risks. Darba vietā ir noteikti riska faktori, kuri var radīt novēršamu risku nodarbinātā drošībai un veselībai. Nepieciešams veikt riska novēršanas pasākumus.

IV līmenis – ievērojams risks. Darba vietā ir noteikti riska faktori, kuri rada nopietnu risku nodarbinātā drošībai un veselībai. Nepieciešams veikt neatliekamus darba aizsardzības pasākumus riska novēršanai vai samazināšanai. Individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana ir obligāta.

V līmenis – ļoti liels risks. Darba vietā ir noteikti tādi riska faktori, kuri neatgriezeniski ietekmē nodarbināto drošību un veselību. Darbu nekavējoties pārtrauc, atstāj darba vietu un neatsāk darbu līdz tam laikam, kamēr nav veikti neatliekamie darba aizsardzības pasākumi.

Sazinieties ar mums, lai apspriestu sadarbības iespējas.

Zvaniet 2000 78 04
Rakstiet info@ddg.lv

 

Mūsu uzņēmumu grupa

Kontakti

smlogo

SIA „Droša darba garants”
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Reģ. nr. 40103894529

+371 2000 78 04
info@ddg.lv

Karte