+371 2000 78 04
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Palieciet kopā ar mums un saņemsiet vislabāko!

Evakuācijas plāns

Publiskā objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā un izvieto evakuācijas plānu.
Publiskā objektā, kurā var uzturēties ārzemnieki, evakuācijas plāna teksta daļu valsts valodā papildina ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā.
Evakuācijas plānus izvieto evakuācijas ceļos, gaiteņos, starp izejām uz kāpņu telpu vai izejām no objekta. Attālums starp evakuācijas plāniem nedrīkst pārsniegt 40 m.

Piedavājam evakuācijas plānu izstradi. Evakuācijas plāni tiek izstrādāti atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS 446:2004.

Plānā jāatzīmē:
– Evakuācijai izmantojamos ceļus
– Evakuācijas plānu vēlamās atrašanās vietas
– Ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietas
– Elektroenerģijas atslēgšanas vietu
– Tālruņu atrašanās vietas
– Pirmās palīdzības līdzekļu atrašanās vietas

Papildus tam jābūt norādītam:
– Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukuma tālruņa numuram.
– Rīcībai ugunsgrēka, avārijas vai bīstamības situācijā.
– Rīcībai par cilvēku un materiālo vērtību evakuāciju vai glābšanu.

Mūsu uzņēmumu grupa

Kontakti

smlogo

SIA „Droša darba garants”
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Reģ. nr. 40103894529

+371 2000 78 04
info@ddg.lv

Karte